KDO JSME?

Náš příběh

Svaz tvoří zaměstnavatelé osob zdravotně postižených (dále jen OZP) a další firmy a společnosti, které se aktivně zapojují do oblasti sociálního podnikání, podporují začleňování OZP do pracovního procesu nebo jim poskytováním jistých benefitů zlepšují životní úroveň. Chráněná pracovní místa provozovaná členy Svazu představují specifická pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou možnost, případně se vůbec nemohou uplatnit na trhu práce.

Členové SZZP zaměstnávají OZP a výsledky jejich práce zviditelňují a veřejně propagují. Chceme prokázat, že i lidé s nějakým zdravotním handicapem jsou schopni odvádět kvalitní práci, když pro to mají vhodné podmínky, a že výrobky či služby OZP jsou srovnatelné s jinými nabídkami na trhu.

SZZP nesouhlasí s diskriminací OZP na pracovním trhu a svou činností bude dokazovat, že zdravotně znevýhodnění občané jsou zaměstnatelní, když nechybí dobrá vůle ze strany zaměstnavatele. Vede nás k tomu vědomí, že i zdravý člověk se může stát najednou "nezdravým" a měl by od společnosti dostat šanci se znovu podle svých možností zapojit do aktivního života.

Stanovy SZZP si můžete stáhnout níže.