Náhradní plnění

Někteří členové SZZP zaměstnávají více než 50% OZP, a tudíž poskytují náhradní plnění v široké oblasti podnikání. Chcete-li odebrat zboží či služby, obraťte se na nás jako na důvěryhodného partnera, který vám tuto obchodní transakci zprostředkuje.

Proč hovoříme o náhradním plnění

O náhradním plnění hovoříme v souvislosti s ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, který stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, musí z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tento povinný podíl může plnit třemi způsoby:

1/ zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,

2/ odebíráním výrobků nebo služeb

od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,

3/ odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech 1) až 3).

Kalkulačka náhradního plnění

Spočítejte si, kolik můžete ušetřit při odběru zboží a služeb s náhradním plněním oproti odvodu do státního rozpočtu.CELKEM povinnost zaměstnat OZP?

Poptejte u nás výrobky či služby v režimu náhradního plnění

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.